THÔNG BÁO: HƯỚNG DẪN DÀNH CHO SINH VIÊN CÁC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO CỦA KHOA ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VỀ KẾ HOẠCH HỌC TẬP TRUNG TỪ NGÀY 01/03/2022 (Thứ Ba)

Cập nhật thứ sáu, 18/02/2022

English below

1. Về lịch học

 • Khoa Đào tạo quốc tế đã sắp xếp lịch học của toàn bộ sinh viên các khóa theo phương thức tổ chức học tập kết hợp linh hoạt giữa học trực tiếp và học trực tuyến. Chi tiết Thời khóa biểu các lớp xem tại: https://kdtqt.ftu.edu.vn/thoi-khoa-bieu

2. Về việc tuân thủ các quy định phòng chống dịch

 • Deadline: Trước ngày 28/2/2022, sinh viên gửi giáo viên chủ nhiệm bản chụp thông tin khai báo y tế bằng ứng dụng PC-Covid. Các trường hợp đến từ vùng cấp độ 3 (màu cam), cấp độ 4 (màu đỏ) bắt buộc phải gửi kèm kết quả xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 âm tính (do đơn vị y tế có chức năng xét nghiệm cấp) trong vòng 72 giờ tính từ thời điểm lấy mẫu cho giáo viên chủ nhiệm.
 • Sinh viên chỉ được học tập trung tại trường khi đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid -19 và đủ thời gian từ 14 ngày trở lên. Trong trường hợp sinh viên vì lý do sức khỏe không thể tiêm vắc xin, đề nghị báo với giáo viên chủ nhiệm lớp để được hỗ trợ. Khi đến trường, sinh viên ngồi theo sơ đồ mà giáo viên chủ nhiệm thông báo trong tất cả các buổi học (sinh viên tự chuẩn bị biển tên)
 • Nếu trong lớp có ca F0, sinh viên F0 báo ngay với giáo viên chủ nhiệm và giáo viên giảng dạy. Lớp sẽ học kết hợp cả hình thức trực tuyến và trực tiếp, cụ thể: F0 và F1 sẽ học trực tuyến, các sinh viên còn lại học trực tiếp trên lớp. Lưu ý: F0 gửi giáo viên chủ nhiệm minh chứng xác nhận do Cơ quan y tế có thẩm quyền cấp.
 • Phải nghiêm túc tuân thủ 5K và các quy định phòng, chống dịch, tự kiểm tra thân nhiệt trước khi đến trường, thường xuyên khai báo y tế và thực hiện quét mã tại các điểm công cộng trong trường bằng ứng dụng PC-Covid.
 • Nếu có yếu tố dịch tễ, chủ động báo cáo với giáo viên chủ nhiệm về tình hình sức khỏe, báo cáo và xin phép giảng viên giảng dạy hỗ trợ học trực tuyến hoặc nghỉ học để theo dõi tại nhà và báo cáo với cơ quan y tế địa phương.
 • Tùy theo các tình huống cụ thể, sinh viên thực hiện theo hướng dẫn tại SỔ TAY ĐẢM BẢO AN TOÀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TRƯỜNG HỌC (https://drive.google.com/file/d/1UlucyjM1-YjTRWYL-9GBO4whCNXNmEC-/view?usp=sharing) Trường hợp cần thiết sinh viên liên hệ theo số hotline của Bộ phận y tế (0855268694 – cô Ngô Hà; 0978822575 – cô Vinh; 0983139956 – cô Liên; 0965968998 – cô Thúy Hà)

3. Về việc hoàn thiện hồ sơ sinh viên

 • Làm thẻ sinh viên và thẻ thư viện.

- Lớp trưởng thu ảnh để làm thẻ sinh viên (mỗi sinh viên chuẩn bị 3 ảnh 3x4) và liên hệ trực tiếp với Phòng Công tác chính trị và sinh viên (tầng 2, Nhà A, hotline : 024.32595158/291) để nộp ảnh thẻ và nhận hướng dẫn làm thẻ sinh viên.

- Lớp trưởng liên hệ với Thư viện (Nhà G, hotline: 0904799598 - cô Lệ, 0983055983 - cô Quỳnh) để nhận hướng dẫn về việc làm thẻ thư viện.

 • Hoàn tất hồ sơ, giấy tờ liên quan khác.

4. Về các hoạt động hỗ trợ và kết nối sinh viên

 • Sinh viên cần hỗ trợ về tài khoản MS teams và các vấn đề về công nghệ thông tin đề nghị làm theo hướng dẫn của Trung tâm Công nghệ thông tin tại địa chỉ https://ttcntt.ftu.edu.vn, hotline: 0976037197 (thầy Thanh), 0988746900 (cô Liên), 0982005718 (cô Hạnh), 0906289595 (thầy Đức).
 • Sinh viên đã tham gia cuộc thi We, the Icebreakers mùa 2 sẽ được bố trí tổ chức các hoạt động kết nối nhóm và trình diễn sản phẩm kết nối, trình diễn các tiết mục tiêu biểu từ ngày 01/03/2022. Thông tin chi tiết sẽ được Ban tổ chức thông báo.
 • Hỗ trợ tìm nhà ở, đăng ký ở tại Ký túc xá và các hỗ trợ khác: Đề nghị sinh viên liên hệ Trung tâm Hỗ trợ sinh viên (Phòng F105), cập nhật thông tin trên website fssc.ftu.edu.vn, Fanpage Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trường Đại học Ngoại thương hoặc liên hệ qua hotline 0972902711 (Thầy Trường)

-------------------------------

NOTICE: INSTRUCTIONS FOR FACULTY OF INTERNATIONAL EDUCATION STUDENTS ON ON-CAMPUS LEARNING FROM MARCH 1, 2022 (Tuesday)

1. Timetable

 • All class timetables have been arranged in a flexible combination of face-to-face and remote learning by the Faculty of International Education. Timetables can be found at: https://kdtqt.ftu.edu.vn/thoi-khoa-bieu

2. Regarding pandemic prevention regulations

 • Deadline: Before February 28, 2022, all students need to send their teacher-in-charge a screenshot of their medical declaration information on the PC-Covid application. Students residing in Level 3 (orange) and Level 4 (red) areas are required to submit their medical declaration information along with negative SARS-CoV-2 screening test results (issued by a medical facility capable of testing) within 72 hours from the time of sampling to their teacher-in-charge.
 • Students are only allowed on campus when they are fully vaccinated after at least 14 days of getting the second dose in a 2-dose vaccine. In case a student is unable to get vaccinated due to health reasons, please notify the teacher-in-charge for assistance. During face-to-face learning, students follow the seating plan announced by the teacher-in-charge in all lessons (students to prepare their own nameplates).
 • If there is a case of F0 in the class, the F0 immediately notify the lecturer and teacher-in-charge. The class will proceed with a combination of both online and face-to-face learning, specifically: F0 and F1 switch to online learning, the remaining students continue studying on campus. Note: The F0 needs to send the teacher-in-charge a certificate of confirmation issued by a competent health authority.
 • Students must strictly comply with 5K protocol and pandemic prevention and control regulations, self-check body temperature before entering campus, regularly make medical declarations and perform QR code scanning at scanning points on campus using the PC-Covid application.
 • If you experience any symptoms, immediately notify the teacher-in-charge and ask for lecturers’ permission to study online or leave school to self-monitor and report to the local medical authority for assistance.
 • Depending on specific situations, students follow the instructions in the HANDBOOK ON COVID-19 PREVENTION IN SCHOOLS (https://drive.google.com/file/d/13fMHUJ3y2UQnEGfbWqa3milBqTooP1k0/view?usp=sharing). For further assistance, students contact the Health Office’s hotline (0855268694 - Ms. Ngo Ha; 0978822575 - Ms. Vinh; 0983139956 - Ms. Lien; 0965968998 - Ms. Thuy Ha).

3. Completion of student profile

 • Student card & library card

- The class monitor to collect photos (three 3x4 photos per student) and contact the Department of Political and Student Affairs (2nd floor, Building A, hotline: 024.32595158/291) to submit the photos and receive instructions for the issuance of student cards.

- The class monitor to contact the Library (Building G, hotline: 0904799598 – Ms Le, 0983055983 – Ms Quynh) for instructions on library card registration.

 • Submission of other relevant documents

4. Student support and connection activities

 • For support on MS Teams accounts and other IT issues, please follow the Information Technology Centre’s instructions at https://ttcntt.ftu.edu.vn, hotline: 0976037197 (Mr Thanh), 0988746900 (Ms Lien), 0982005718 (Ms Hanh), 0906289595 (Mr Duc).
 • Students who participated in We, the Icebreakers Season 2 will have group activities, product demonstrations, and performances from March 1, 2022. Further details will be announced by the Organising Committee.
 • For housing, dormitory registration and other support: Please contact the FTU Student Service Centre (Room F105). Find out more on fssc.ftu.edu.vn and the FSSC fanpage, or contact 0972902711 (Mr Truong).

Các bài viết khác

Xem thêm >>

TRA CỨU KẾT QUẢ

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

1.078.872

Lượt truy cập

ĐỊA CHỈ

Khoa Đào tạo Quốc tế - Trường Đại học Ngoại Thương

Văn phòng tuyển sinh 1: Phòng 1008, tầng 10 nhà A, 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
SĐT: +842432595158(ext244,249)
Email: kdtqt@ftu.edu.vn
Facebook: Khoa Đào tạo Quốc Tế - FTU

Văn phòng tuyển sinh 2: Toà nhà 7 tầng - Trường Đại học Ngoại thương
SĐT: +842437757371
Email: kdtqt@ftu.edu.vn
Facebook: Khoa Đào tạo Quốc Tế - FTU

Văn phòng tuyển sinh 3: Ban Đào tạo Quốc tế - Phòng A007, tầng trệt nhà A - Trường ĐH Ngoại thương (cơ sở II tại Tp Hồ Chí Minh)
SĐT: +84835127258(ext:887,888,889,890)
Email: dtqt.cs2@ftu.edu.vn
Facebook: Website: http://cs2.ftu.edu.vn/