THỜI KHÓA BIỂU

Đại học | Sau đại học
  • Giai đoạn ngôn ngữ + 3 môn nhập môn
  • Năm 1 (Chính khóa)
  • Năm 2 (Chính khóa)
  • Năm 3 (Chính khóa)

HỌC KỲ II - 2020-2021

HỌC KỲ I - 2020-2021

Lớp F-VATEL-3A

Lớp F-UOB-13A, B, C

Lớp F-UON-A3

------------------

Lớp Ngôn ngữ B - Giai đoạn 2

 

HỌC KỲ II - 2020-2021

Lớp F-UOB-12A đến F-UOB-12E Học kỳ II

Lớp F-UON-A-2 Học kỳ II

Lớp F-NHU-5 Học kỳ II

Lớp F-NHU-5S Học kỳ II

 

HỌC KỲ I - 2020-2021

Lớp F-UOB-12A đến F-UOB-12E - Học kỳ I

LỚP F-ACGU-2A

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021

Lớp F-UNB-7, Học Kỳ II 

-------------------------

Lớp F-MCU-1 + F-MCU-2A, Học kỳ II

-----------------------

Lớp F-NHU-4 + F-NHU-5A

-------------------------

Lớp F-UON-A2

-----------------------

Lớp F-Vatel-2A, Học kỳ I

---------------------

Lớp F-Vatel-2B

Lớp F-UNB-7A

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021

Lớp F-UOB-11A đến F-UOB-11D Học kỳ II

Lớp F-UON-A-1 Học kỳ II

Lớp F-NB-9 Học kỳ II

Lớp F-UNB-6 Học kỳ II

Lớp F-ACGU-1 học kỳ 2

Lớp F-NHU-4 Học kỳ II

Lớp F-NHU-4S Học kỳ II

 

HỌC KỲ I - 2020-2021

Lớp F-UOB-11A đến F-UOB-11D

---------------------

Lớp F-NB-9

--------------------------

Lớp F-UON-A1

--------------------------

Lớp F-VATEL-1

No photo description available.

No photo description available.

No photo description available.

SEMESTER II NĂM HỌC 2020-2021

CLASS: F-UON-M-1

Lớp F-NB-8 Học kỳ II

Lớp F-UOB-10 Học kỳ II

Lớp F-UON-M-1 Học kỳ 2

 

 

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

Lớp F-NB-8 - HKI

 

-------

Lớp F-UON-M-1

 

 

 

  • Thạc sĩ EMBA12
  • Thạc sĩ MSc
  • Thạc sĩ LLM
  • Thạc sĩ MIB

 

TRA CỨU KẾT QUẢ

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

765.060

Lượt truy cập

ĐỊA CHỈ

Khoa Đào tạo Quốc tế - Trường Đại học Ngoại Thương

Văn phòng tuyển sinh 1: Phòng 1008, tầng 10 nhà A, 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
SĐT: +842432595158(ext244,249)
Email: kdtqt@ftu.edu.vn
Facebook: Khoa Đào tạo Quốc Tế - FTU

Văn phòng tuyển sinh 2: Toà nhà 7 tầng - Trường Đại học Ngoại thương
SĐT: +842437757371
Email: kdtqt@ftu.edu.vn
Facebook: Khoa Đào tạo Quốc Tế - FTU

Văn phòng tuyển sinh 3: Ban Đào tạo Quốc tế - Phòng A007, tầng trệt nhà A - Trường ĐH Ngoại thương (cơ sở II tại Tp Hồ Chí Minh)
SĐT: +84835127258(ext:887,888,889,890)
Email: dtqt.cs2@ftu.edu.vn
Facebook: Website: http://cs2.ftu.edu.vn/