Student management - Decision 1142.2017

Update thứ sáu, 13/09/2019

Các quy định của Chương trình Quản trị du lịch Khách sạn Quốc tế Vatel (cập nhật 7/2023)

All posts

Read more >>

Academic Result

Visit site

17.275

Visit site

Address

Foreign Trade University - Faculty of International Education

Admissions office 1: Room 1008, 10th floor, Building A, 91 chua Lang, Dong Da, Ha Noi, Vietnam
Telephone: +842432595158(ext244,249)
Email: kdtqt@ftu.edu.vn
Facebook: Khoa Đào tạo Quốc Tế - FTU

Admissions office 2: 7th Floor Dormitory - Foreign Trade University
Telephone: +842437757371
Email: kdtqt@ftu.edu.vn
Facebook: Khoa Đào tạo Quốc Tế - FTU

Admissions office 3: Department of International Education - Room 107, Ground Floor - A Building - Foreign Trade University (Ho Chi Minh Campus)
Telephone: +84835127258(ext:887,889,880)
Email: dtqt.cs2@ftu.edu.vn