Organization structure

Thứ ba, 04/08/2015

Dean

Assoc. Prof. Dr Ho Thuy Ngoc

Vice Dean

Dr. Nguyen Binh Minh

Ms Vu Phuong Lan

Bachelor Programs Co-ordinator

Ms Vu Thi Lan Phuong

Bachelor Programs Co-ordinatorr

Ms Mai Hong Anh

Master Programs Co-ordinator

Mr Tran Kim Toan

Tư vấn học tập CT cử nhân

Mr Pham Trung Thanh

Tư vấn học tập CT cử nhân

Ms Tran Thi Trang Ly

Phụ trách chương trình ThS

Ms Do Ngoc Le Dung

Tư vấn học tập CT cử nhân

Academic Result

Visit site

17.275

Visit site

Address

Foreign Trade University - Faculty of International Education

Admissions office 1: Room 1008, 10th floor, Building A, 91 chua Lang, Dong Da, Ha Noi, Vietnam
Telephone: +84432595158(ext244,249)
Email: kdtqt@ftu.edu.vn
Facebook: Khoa Đào tạo Quốc Tế - FTU

Admissions office 2: Ký túc xá 7 tầng - Trường ĐH Ngoại thương
Telephone: +84437757371
Email: kdtqt@ftu.edu.vn
Facebook: Khoa Đào tạo Quốc Tế - FTU

Admissions office 3: Ban Đào tạo Quốc tế - Phòng 107, tầng trệt nhà A - Trường ĐH Ngoại thương (cơ sở Tp Hồ Chí Minh)
Telephone: +84835127258(ext:887,889,880)
Email: dtqt.cs2@ftu.edu.vn